English Deutsch

Hurkmans ET Donorstation - Paard

Huisvesting en werkzaamheden vinden plaats op basis van een vaste dagvergoeding voor huisvesting en verzorging. Werkzaamheden en huisvesting worden uitgevoerd voor rekening en risico eigenaar.

Hurkmans ET
Donorstation

Hurkmans ET heeft faciliteiten voor huisvesting van donormerries ten behoeve van OPU/ICSI. De donoren zijn gehuisvest in individuele boxen. Daarnaast beschikken de donoren over uitloop op weide of paddock.

Vanuit het donorstation van Hurkmans ET verzorgen wij voor u een totaalpakket rond embryoproductie: van het huisvesten van uw merrie, het controleren of ze voldoende follikels maken en of ze geschikt zijn voor de OPU-sessies tot de embryowinning en het uitvoeren van de transplantaties.

Tarieven donorstation »
Donorstation Donorstation Donorstation