English Deutsch

OPU /ICSI /IVC

Hurkmans ET en Veterinair Centrum Someren bieden sinds januari 2017 de OPU/ICSI/IVC-techniek aan. Deze techniek is een alternatief voor embryowinning door spoelen.

Hurkmans ET
Embryowinningen

De OPU/ICSI/IVC-techniek kan o.a. toegepast worden bij de volgende groepen merries:


Aanmelding Donormerries

Aanmelding Donormerries voor ICSI

Merries kunnen telefonisch aangemeld worden voor ICSI bij Hurkmans ET (Hans Hurkmans, 06 389 197 83) en Veterinair Centrum Someren (Tilly Spierings). Voordat we de procedures beginnen, sturen we u een opdrachtbevestiging en een patiƫntenregistratieformulier. Nadat we dit ingevuld terug hebben ontvangen, plannen we uw merrie in voor de OPU/ICSI sessie. Drie tot vier dagen voorafgaand aan deze geplande datum dient uw merrie gescand te worden door de dierenarts om te beoordelen of er voldoende follikels op de eierstokken aanwezig zijn. Is dat het geval, dan wordt de procedure volgens planning uitgevoerd.


OPU (Ovum Pick-up)

OPU (Ovum Pick-up)

Bij OPU worden onrijpe eicellen met behulp van een transvaginale sonde van de eierstokken afgezogen en vervolgens opgezocht en beoordeeld op kwaliteit. De OPU-sessies vinden plaats op het Hurkmans ET donorstation in Bakel. OPU heeft de beste resultaten wanneer uw merrie in de transitionele fase van haar cyclus is. Dit houdt in dat er veel kleine follikels op haar eierstokken aanwezig zijn. Dat is meestal in het voorjaar en het najaar het geval. In het laboratorium van Hurkmans ET vinden de verdere procedures met de gevonden eicellen plaats.


ICSI

ICSI

Nadat de eicellen een rijpingsproces hebben doorgemaakt, wordt beoordeeld of ze geschikt zijn om ICSI toe te passen. Bij ICSI wordt eerst het sperma van de hengst voorbehandeld en gereedgemaakt. Door middel van micromanipulatie wordt een zaadcel van de hengst in de eicel van de merrie ingebracht.


IVC

IVC

In Vitro Culture: na de ICSI-procedure worden de bevruchte eicellen gedurende een week gekweekt in de broedstoof. Na ongeveer zeven dagen kunnen de geproduceerde embryo's vers getransplanteerd worden of indien gewenst ingevroren, en op een later tijdstip ontdooid en getransplanteerd. Het resultaat van deze techniek is sterk afhankelijk van de donor en hengst.


Naast OPU/ICSI/IVC bieden we de mogelijkheid om nog eicellen te winnen uit eierstokken van merries die om uiteenlopende redenen geĆ«uthanaseerd moeten worden, en deze door middel van ICSI te bevruchten. Zo kunnen we dan mogelijk nog embryo´s genereren van uw merrie. Hiervoor dienen de eierstokken bij het laboratorium van Hurkmans ET op afspraak aangeleverd te worden.