English Deutsch

Totaalconcept Embryotransplantatie Rundvee

Hurkmans ET biedt een totaalconcept voor embryotransplantatie bij rundvee aan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van onze jarenlange ervaring en de nieuwste technieken op het gebied van voortplanting en selectie. Bekijk hieronder onze diensten.

Hurkmans ET
Embryowinningen

Onze diensten - Rundvee

Embryowinningen

Wij komen naar u toe en spoelen de koeien op uw eigen bedrijf. Het winnen en verwerken van de embryo's vindt plaats conform EEC richtlijn (EU) 2020/686. Het spoelen van de donorkoe gebeurt bij u op stal. De donor wordt na het spoelen nabehandeld, zodat ze bij de volgende tochtigheid opnieuw in een ET-programma gebracht kan worden of geïnsemineerd voor dracht. Na de spoeling van de donor worden de ontvangsterdieren gecontroleerd om te onderzoeken of ze geschikt zijn voor transplantatie van een embryo. Het filtreren, uitzoeken en beoordelen (conform IETS manual) van de embryo's vindt vervolgens plaats. Wanneer dit klaar is worden de embryo´s in de gereedstaande ontvangsters getransplanteerd.


OPU/IVP

OPU / IVP

OPU (Ovum Pick-up): Bij OPU worden onrijpe eicellen met behulp van een transvaginale sonde van de eierstokken afgezogen en vervolgens opgezocht en beoordeeld op kwaliteit. IVP (In Vitro Productie): Bij IVP worden de gevonden eicellen in een broedstoof gedurende een nacht gerijpt. Na de rijping vindt bevruchting plaats en vervolgens worden de bevruchte eicellen gedurende een week gekweekt in de broedstoof.

Lees meer over OPU/IVP
Embryo invriezen

Invriezen embryo's

Invriezen van de embryo's vindt plaats in ons EU erkend laboratorium. Voordeel hiervan is dat embryohandling plaatsvindt onder geconditioneerde omstandigheden en in een vaste opstelling. Embryo's kunnen ingevroren worden volgens het One-step thaw protocol (ethylene Glycol)of indien u of uw afnemer van de embryo's dit wenst op de conventionele methode (glycerol). Kosten van invriezen zijn voor beide methodes gelijk.


Embryowinningen

Transplanteren embryo's

We bieden de mogelijkheid om embryo's te laten transplanteren op spontane tochtigheden en ook op gesynchroniseerde tochtigheden. Bij een goede tochtigheidswaarneming verdient het de voorkeur om op spontane tochtigheden te transplanteren. Wanneer u echter het kostenaspect mee laat wegen, kan het ook interessant zijn om op gesynchroniseerde tochtigheden te transplanteren. Hierin kunnen wij u een op uw bedrijfssituatie gebaseerd advies geven. Tarieven voor het transplanteren van one-step embryo's (ethylene glycol) en conventionele embryo's (glycerol) zijn gelijk. Tarieven voor transplantatie zijn gestaffeld, dat wil zeggen dat hoe meer embryo´s er per bezoek getransplanteerd worden, des te lager de prijs voor transplantatie per embryo.


Opslag

Opslagfaciliteit embryo's

In ons laboratorium hebben we de beschikking over een opslagfaciliteit waar de embryo's onder geconditioneerde omstandigheden bewaard kunnen worden. Hier kunnen ook embryo's opgeslagen worden van derden, mits ze voldoen aan de EU-richtlijn voor embryoproductie. Wij brengen geen kosten voor bewaring in rekening voor embryo's welke door ons gewonnen zijn.


Importeren/exporteren embryo's

Wij kunnen voor u fungeren als ontvangend ET Team voor embryo's vanuit het buitenland. Hiernaast kunnen we ook zorgdragen voor de exportprocedures van uw embryo's. Dit houdt onder andere in dat we zorgdragen voor een correcte afhandeling van de keuringsaanvragen bij keuringen door de verantwoordelijke autoriteiten (NVWA). Wij kunnen ook zorgdragen voor de verzending van uw embryo's naar ET Teams in binnen- en buitenland.

Ontvangsterbemiddeling

Ontvangsterbemiddeling

Hurkmans ET biedt de mogelijkheid om uw embryo's te laten transplanteren op ontvangsterbedrijven. Hiervoor hebben wij afspraken gemaakt met een aantal veehouders die ontvangsters beschikbaar stellen voor transplantatie van uw embryo's. U stelt uw embryo's beschikbaar voor transplantatie en wij zorgen dan voor transplantatie en drachtigheidscontrole op 50 dagen. Daarnaast fungeren we als tussenpersoon op het moment dat kalveren geboren worden. Afspraken worden contractueel vastgelegd, zodat alle partijen duidelijkheid hebben met betrekking tot de rechten en verplichtingen ten opzicht van elkaar.


Advisering / begeleiding ET-procedures

Wij vinden het van groot belang dat u als klant altijd een beroep kunt doen op onze kennis en kunde aangaande embryotransplantatie. Wij zijn dan ook graag bereid u te adviseren en te begeleiden bij alle mogelijke zaken, bijvoorbeeld: stierkeuze, ET-programma's , synchronisatieschema's, voeding en mineralenvoorziening rondom ET en marketing-embryo's.

Drachtigheidsonderzoek

Drachtigheidsonderzoek

Wij bieden de mogelijkheid om uw koeien op drachtigheid te laten controleren op de navolgende manieren.Wanneer klanten dit wensen kunnen we een maandelijks bezoek plannen. We bezoeken u dan volgens afspraak elke maand voor drachtigheidsonderzoek en vruchtbaarheidsbegeleiding.


Laatste kans embryo's

Wanneer koeien na herhaalde inseminaties niet drachtig worden, kunt u ons bellen om een "laatste kans embryo" in te laten zetten. We controleren de koe dan en wanneer de koe geschikt is voor transplantatie, wordt een 1e kwaliteit embryo getransplanteerd. Drachtigheidspercentages van laatste kans embryo's bedragen ongeveer 50%. Prijzen van de embryo's zijn vanaf € 100,-.