English Deutsch

Hurkmans ET Donorstation - Rundvee

Huisvesting en werkzaamheden vinden plaats op basis van een vaste dagvergoeding voor huisvesting en verzorging en daarnaast een vergoeding per geproduceerd embryo. Werkzaamheden en huisvesting worden uitgevoerd voor rekening en risico eigenaar.

Hurkmans ET

Tarieven Donorstation Rundvee Hurkmans ET B.V. 2024-2025

Huisvesting donoren

Pinken (vanaf 10 maanden) € 60,00 per week
Droogstaande koeien € 70,00 per week

Superovulatie

Inclusief arbeid, superovulatie medicijnen, registratie en KI
Pinken € 250,00 per programma *
Koeien € 350,00 per programma *

Spoelen embryo's

Spoelen, opzoeken, wassen en kwalificeren embryo's
Pinken € 225,00 per spoeling **
Koeien € 225,00 per spoeling **

Invrieskosten

Inclusief bewaarkosten embryo's
1 - 10 embryo's per spoeling € 75,00 per embryo
> 10 embryo's € 30,00 per embryo

OPU / IVP

OPU sessie € 150,00 per sessie
Laboratorium sessie € 140,00 per sessie
Productiekosten embryo € 95,00 per embryo (incl. invriezen)

Alle aangevoerde dieren moeten vooraf getest worden en vrij zijn van IBR en BVD. Veterinaire behandelingen en kosten voor noodzakelijke medicijnen worden gefactureerd tegen actuele kostprijs. Gezondheidsverklaringen, bloedtests, en spermakosten worden doorberekend aan eigenaar/opdrachtgever. *Spermakosten niet inbegrepen. **Bij gebruik van gesekst sperma spoelkosten plus €100,--/spoeling. Donordieren worden gehuisvest, en behandelingen worden uitgevoerd voor rekening en risico van eigenaar/opdrachtgever. Op alle diensten zijn de leveringsvoorwaarden van Hurkmans ET B.V. van toepassing, welke zijn geregistreerd bij KVK Eindhoven onder nummer 50080113. Prijzen zijn excl. btw. Prijswijzigingen voorbehouden.